• ELECTRICITY

  Thi công hệ thống điện bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết
  để phân phối điện, bao gồm cả đường dây trên không
  và đường ngầm, cột, máy biến áp
  và các thiết bị khác.

 • Mốc Phát Triển

  Các cột mốc lịch sử và nhiều thành tựu khác nhau
  mô tả hành trình của công ty chúng tôi

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

HẠ TẦNG MẠNG

Hạ tầng mạng là tài nguyên phần cứng và phần mềm của toàn bộ mạng cho phép kết nối mạng, giao tiếp, vận hành và quản lý mạng doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Một hệ thống thông tin liên lạc là một tập hợp các thiết bị truyền thông được tích hợp vào một hệ thống mạch lạc. Một hệ thống thông tin liên lạc là một hệ thống tích hợp phần cứng truyền thông.

HỆ THỐNG ĐIỆN

Một hệ thống điện bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết để phân phối điện, bao gồm cả đường dây trên không và đường ngầm, cột, máy biến áp và các thiết bị khác.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC

KDI International luôn hợp tác với các đối tác của chúng tôi và duy trì
cân bằng với họ. Chúng tôi hội đủ điều kiện các đối tác sẽ có thể vượt qua những trở ngại và cùng nhau phát triển