DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC- VIỆT NAM

Với tầm lực nhỏ bé của mình, KDI rất hân hạnh đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các dự án phi chính phủ, viện trợ phòng học thông minh cho các trường học vùng sâu vùng xa để giúp các thầy cô giáo nói chung và các trẻ em nói riêng tiếp cận với công nghệ hiện tại.

 

Thông Tin

  • Khách hàng: PHI CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC- VIỆT NAM