HADANBI VINA

Nhà máy HADANBI VINA – Vendor số 1 của tập đoàn Samsung. KDI hân hạnh là một trong những nhà thầu điện nhẹ cho toàn bộ hệ thống nhà máy. Để đáp ứng được các nhu cầu khắt khe của Samsung, đòi hỏi chủ đầu tư Hadanbi phải có một nhà máy hiện đại, chính xác và công nghệ cao. Chính vì vậy KDI đã đưa ra các giải pháp quản lý từ lưu trữ hệ thống giám sát bằng hình ảnh cho đến những hệ thống giám sát, quản lý thực tế hàng ngày để luôn đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục đáp ứng các tiêu chuẩn của Samsung đề ra.

Thông Tin

  • Khách hàng: Nhà máy HADANBI VINA