HOSIDEN VIETNAM

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ( Bắc Giang) là công 100% vốn nước ngoài ( Nhật Bản- Hàn Quốc) chuyên sản xuất các mặt hàng trong lĩnh vực điện tử như linh kiện, bộ mạch điện tử… Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2009, với một đơn vị hoạt động lâu năm tại Việt Nam, bằng uy tín của mình, KDI hân hạnh là một trong những nhà thầu điện nhẹ đóng góp vai trò trong việc mở rộng thêm quy mô sản xuất màn hình cảm ứng công nghệ cao của chủ đầu tư.

Details