KOREA ELECTRIC TERMINAL

KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM factory location at Thai Nguyen Province. Nhà thầu KDI vinh dự là đơn vị tư vấn, thiết kế, lựa chọn cung cấp và lắp đặt các hệ thống điện nhẹ: camera, access control, network, wifi cho khách hàng. Những giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng nhất được đưa vào sử dụng phục vụ cho quá trình hoạt động nhà xưởng luôn ổn định tạo sự ổn định và tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

Details

  • Info: KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM
  • Client: KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM Co., ltd