Còn hàng

Mô tả

Đầu ghi hình 4CH AHD – EW-6104HLSX-11

DVR MODE : 4*1080P
NVR MODE : 8*1080P/16*960P/4*3M/4*5M
Hybrid MODE : 4*1080P+4*1080P CLOUD P2P . 3G/WIFI . HDMI ALARM IN (4) / OUT (1)->Option .
AUDIO IN (4) / OUT (1) HDD (2 X 6T)
UTC, 3G/WIFI, VGA/HDMI, CLOUD / P2P
iprean
Made in Korea