Còn hàng

Mô tả

Các sản phẩm Adaptor quang loại đôi hoặc đơn, đầu nối các loại SC/PC,  SC/APC, FC/PC, FC/APC, ST/PC, ST/APC, MT-RJ/PC, LC/PC, LC/APC, MU, E2000,…

Adaptor quang thường được dùng để lắp vào hộp ODF để nối tiếp giữa dây nối quang và thiết bị chuyển đổi quang điện, adaptor quang có chức năng tương tự như một patchpanel