Còn hàng

Mô tả

Dây nhảy quang: dây nhảy quang là một đoạn sợi quang có đường kính thông dụng là 0.9, 2.0, 2.4, 3.0  mm, hai đầu được gắn sẵn đầu nối cáp quang, các đầu nối này có thể là dạng PC, UPC, APC, thuộc chuẩn: SC, ST, FC, LC,MU, E2000,..

Dây nhẩy quang có các chiều dài thông dụng như :3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M (và các chiều dài khác đucợ đặt hàng sản xuất)