Nhân mạng cat.5e/Keystone Jack Cat.5E

Còn hàng

Mô tả

Loại thiết bị này có tác dụng kết nối trung gian giữa đầu dây tín hiệu truyền tới với connecter hạt mạng.

Dùng cho hạt RJ45