Còn hàng

Mô tả

Loại thiết bị này có tác dụng kết nối trung gian giữa đầu dây tín hiệu truyền tới với connecter hạt mạng.

Dùng cho RJ45