Phíc cắm ㄱ Type 3 cực

35,000

Còn hàng
Tư vấn nhanh sản phẩm

Mô tả

PLUG (S-TYPE) 16A 220V (ㄱ TYPE)
phích cắm 5¢ 16A 220V ( Loại ㄱ )