Thang cáp

Còn hàng

Mô tả

Thang cáp/ Steel Tray

Dùng đi dây điện hoặc thông tin.

các kíc cỡ : 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800, 1000,…

Thép mã kẽm nhũng nóng

Made in Viet Nam – Order