Tủ mạng chống nước

Còn hàng

Mô tả

Tủ có các kích thước 18U, 32U, 36U, 42U

dùng cho các thiết bị quan trọng, cao cấp, những khu vực có khả năng bị chảy nước.

tủ chống được nước hắt, nước chảy điều hòa, sự cố vỡ nước bảo vệ đưcọ thiết bị không bị ảnh hưởng.

Made in Korea – Order