Liên Hệ KDI International

KDI CO.,LTD

Địa Chỉ

Tầng 5, Tòa nhà Trần Phú
đường Dương Đình Nghệ, Cầu giấy, Hà Nội

Điện Thoại

024 6293 8043
0969 497 007

Email

sales@kdi.com.vn